Parking membran

Membran avtoparklar müasir dövrün tələblərinə cavab verən estetik, sərfəli və keyfiyytəli sistemlərdir.  Fərqli modellərdə təkrarsız layihələr hazırlamaq mümkündür. Həyət evlərində, bağ evlərində, otellərdə, restoranlarda və.s obyektlərdə avtomobilləri günəşin, yağışın zərərli təsirindən qorumaq üçün çox əlverişli və uzun ömürlü konstruksiyadır.   

            1 avtomobilin membran park sistemi üçün 5,5m–6m uzunluğunda 2,5m –3m enində  ( 14 – 18 m) olmalıdır. Bu ölçüləndirmə günəşin düşmə bucağından, avtomobilin uzununa və ya eninə parklanmasından asılı olaraq dəyişir. 

            Konstruksiya olaraq standart ölçülü  polad borulardan ( layihəyə uyğun ölçülərdə ), polad profillərdən və ya polad lövhələrdən ( layihəyə uyğun plazma kəsimdə xüsusi kəsimlə ) istifadə edilir. Konstruksiya xüsusin boya ilə boyanır. 

            Örtük olaraq “-30 “+70” temperatura davamlı, suyu 100% buraxmayan, antibakterial üzlüklü, göbələk və mamır əlehinə cilalnmış, alovlanmayan 1200 qr/m2   membran və ya 900 qr/mpolyester materialı istifadə edilir. 

            Qiymətləndirmə layihə əsasında aparılır.